Ocenění dle vyhlášky

Znalecký posudek

ZJIŠTĚNÁ CENA

Je vyžadován nejčastěji pro daňové účely, např. při prodeji nebo darování nemovitosti. Můžete jej potřebovat např. pro daň z nabytí nemovitých věcí nebo pro daň darovací (=daň z příjmu).

Synonyma:
 • zjištěná cena
 • úřední cena
 • vyhlášková cena
 • administrativní cena

Cena se určuje podle pravidel v zákoně o oceňování a v jeho prováděcí vyhlášce. Tam jsou přesně dané postupy ocenění, jednotlivé koeficienty, tabulky, způsoby měření a posuzování atd.

CENA ZA ZNALECKÝ POSUDEK

5.000,- Kč  +  30,- Kč/km         (z Olomouce)

základní cena + vzdálenostní příplatek

(Chcete výhodnější cenu? Tak mne kontaktujte a domluvíme se.)

Příkladový ceník za znalecký posudek ocenění dle vyhlášky:
 • Olomouc (0 km) – 5.000,- Kč
 • Šumperk (60 km) – 6.800,- Kč
 • Zlín (65 km) – 6.950,- Kč
 • Ostrava (100 km) – 8.000,- Kč
 • Brno (80 km) – 7.400,- Kč
 • H. Králové (140 km) – 9.200,- Kč
 • Praha (280 km) – 13.400,- Kč
 • Plzeň (370 km) – 16.100,- Kč
Termíny vyhotovení:

Znalecký posudek je běžně připraven do jednoho týdne od prohlídky nemovitosti.