Odborný odhad obvyklé ceny

Účel odborného odhadu obvyklé ceny:

Nejčastěji se dokládá v rámci dědického řízení. Ale účel použití může být jakýkoliv.

Způsob ocenění v odborném odhadu:

Odborný odhad obvyklé ceny není znaleckým posudkem a proto na tento odhad nemusí splňovat formální požadavky, kladené na znalecký posudek a i metodika ocenění může být libovolně zvolena zpracovatelem takového odborného odhadu. Nejčastěji může jít o porovnání s realizovanými prodeji obdobných nemovitostí. Ale je možné také zvolit jinou vhodnou metodiku, pokud dle názoru zpracovatele odhadu má dostatečnou vypovídací schopnost o obvyklé ceně.

Termín vyhotovení odborného odhadu:

Běžně bývá odborný odhad obvyklé ceny vyhotoven do týdne od závazné objednávky.

Cena odborného odhadu obvyklé ceny:

Vzhledem ke skutečnosti, že odborný odhad obvyklé ceny nemusí splňovat formální náležitosti znaleckého posudku (není to znalecký posudek), tak i jeho vypracování je jednodušší než znalecký posudek, čemuž odpovídá i výsledná cena. Ta odpovídá rozsahu ocenění (čím větší rozsah ocenění, tím vyšší cena) a začíná na 5.000,- Kč. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.