Postup objednávky a naší spolupráce

1. Konzultace zadání a předmětu zkoumání

Nejprve je nutné se domluvit, zda Vám vůbec mohu s Vaším problémem pomoci. Nejlepší je poslat mi emailem dotaz. Je také možné využít zasílací formulář.

2. Formulování znaleckého úkolu

 

3. Objednávka znaleckého posudku

 

4. Smlouva

 

5. Platba zálohy

 

6. Prohlídka

 

7. Předání podkladů

 

8. Vypracování znaleckého posudku

 

9. Konečné vyúčtování

 

10. Platba

 

11. Předání znaleckého posudku