Co pro Vás mohu udělat?

Znalecký posudek se nejčastěji dokládá jako důkazní prostředek pro soudní řízení. Účastník řízení pro doložení svého tvrzení dokládá znalecký posudek jako důkaz. Může se také stát, že soud potřebuje odborné posouzení určité skutečnosti a tak zadá znalci vypracování znaleckého posudku. 

Druhým nejčastějším důvodem pro vypracování znaleckého posudku je doložení znaleckého posudku určitému správnímu orgánu. Může to být třeba Finanční správa a poplatník pomocí znaleckého posudku dokládá skutečnosti, týkající se jeho daňových povinností. Nebo to může být třeba notář, který je soudem pověřený k provedení dědického řízení. V rámci dědického řízení je nutné určit hodnotu (obvyklou cenu) majetku, který se dědí. Tuto hodnotu je možné doložit buď znaleckým posudkem, nebo i jiným vhodným a průkazným způsobem, například Odborným odhadem obvyklé ceny.

Dalším důvodem vypracování znaleckého posudku s oceněním nemovitosti může být třeba pro poskytnutí bankovního úvěru. 

V rámci soudních řízení může být předmětem posouzení znaleckého posudku určení ceny nemovitostí pro vypořádání společného jmění manželů. Také pro exekuční řízení a dražby se dokládá znalecký posudek s odhadem obvyklé ceny. 

Znalecký posudek ve stavebnictví slouží velice často pro doložení určitých skutečností na stavbě při sporu stavební firmy s objednatelem stavebních prací nebo při neuznané reklamaci. V takových případech se objednatel často obrací na soud, aby rozhodl o vzájemných nárocích a dokládá provedené stavební práce formou znaleckého posudku

Pokud potřebujete některý z výše uvedených znaleckých posudků nebo máte jiný problém, se kterým Vám mohu pomoci, tak mi napište.