Znalecká činnost

S účinností od 01.01.2021 zpřísnilo Ministerstvo spravedlnosti veškerou znaleckou činnost. Byl přijat (a nabyl účinnosti) nový zákon o znalcích a s ním související prováděcí vyhlášky. Činnost nejrenomovanějších expertů, vědců a odborníků jako znalců v daných oborech je definována tímto zákonem a jsou na ni kladeny velice přísné nároky a vysoká odpovědnost. Z hlediska sankcí a hmotné a trestní odpovědnosti se jedná také o značně rizikovou činnost.

Přehled vybraných změn:

1. Zpřísnění znalecké činnosti a souvisejících povinností (VE VÝSTAVBĚ)

 • kontroly nejméně 1x ročně
 • archivace posudků na 10 let
 • smlouva
 • evidence posudků
 • oznamovací povinnost
 • pojištění
 • zkoušky…

2. Pokuty a sankce (VE VÝSTAVBĚ)

3. Požadavky na náležitosti znaleckého posudku (VE VÝSTAVBĚ)

4. Znalečné

Odměna za znaleckou činnost pro státní orgány se určuje dle vyhlášky o znalečném. Pro všechny ostatní je možné odměnu stanovit na základě písemné smlouvy, uzavřené před započetím znalecké činnosti na posudku. Znalečné není platem zaměstnance, nejedná se o stálý, měsíční a ani o zajištěný příjem. Proto je zavádějící srovnávat znalečné například s odměnou advokátů, právníků nebo třeba soudců, kde jsou odměny na mnohem vyšší úrovni. Znalečné je dlouhodobě a systematicky degradováno a podhodnocováno, ostatně obdobně je masivně prezentována i odborná, expertní, znalecká činnost, kdy je poukazováno pouze na excesivní a výjimečné případy selhání jednotlivých znalců.

Je nezbytné si uvědomit, jaké režijní a vedlejší náklady jsou v odměně za znaleckou činnost zahrnuty:
 • pronájem prostor pro výkon znalecké činnosti (pokud činnost nevykonáváte z domova)
 • náklady na provoz prostor pro výkon znalecké činnosti (elektřina, vytápění, voda, odpady, pojištění, atd. – nutno započítat poměrnou část těchto nákladů i pokud činnost z domova vykonáváte)
 • veškeré vybavení prostor pro výkon znalecké činnosti:
  • nábytek
  • světla
  • kancelářské vybavení (sešívačky, sponky, papír, složky, tiskoviny, atd.)
  • atd.
 • používaná technika (pořizovací náklady):
  • automobil
  • telefon
  • počítač, tiskárny, kopírky, skartovačky, další kancelářská technika
  • měřící technika (případně její pronájem)
  • jiná technika, přístroje a nástroje pro zajištění podkladů
 • provozní náklady a služby, související s užívanou technikou:
  • servis a opravy
  • poplatky v souvislosti s automobilem:
   • povinné ručení
   • případné havarijní pojištění
   • dálniční známka
   • silniční daň
   • atd.
  • kalibrace měřící techniky
  • internet
  • telefonní poplatky
  • software a licence (např. přístupnost placených internetových služeb pro znalectví)
 • literatura (odborná literatura, učebnice, odborné časopisy, apod.)
 • školení (zahrnuje nejen cenu daného kurzu, ale i veškeré náklady, jako dopravné, stravné, apod. a také ušlý výdělek)
 • povinné pojištění odpovědnosti znalce za znaleckou činnost
 • dovolená
 • zákonné odvody:
  • daně
  • sociální pojištění
  • zdravotní pojištění
  • atd.
 • Po odečtení všeho výše uvedeného se z hrubé odměny stává odměna čistá.
Znalečné pro státní orgány:

V roce 2002 byla hrubá odměna za znaleckou činnost pro státní orgány stanovena v rozmezí, které začínalo na 100,- Kč/hod. Po odečtení veškerých režijních nákladů (viz výše) je znalec většinou v mínusu a tak svou znaleckou činnost pro státní orgány musí „dotovat“ ze svého. Tento téměř otrokářský systém vykořisťování znalců se měl s novou vyhláškou o znalečném od roku 2021 změnit tím, že budou sazby razantně navýšeny. Za těch uplynulých 18 let vzrostla minimální i průměrná mzda, vzrostl medián mezd, inflace zvedla ceny a celková cenová úroveň je zhruba 2,4x výše, tedy o cca 140 % výše. Navíc přibyly další povinnosti pod pohrůžkou drakonických pokut, což by se mělo v odměně také zohlednit (analogicky k rizikovému povolání). K navýšení sazeb skutečně došlo, ale ani ne o minimálních a logických 140 %, ale např. horní hranice sazby se zvýšila o pouhých cca 28 %!!! Takže ani po tomto navýšení tak znalec i nadále dotuje svou práci pro státní orgány ze svého a tak spousta znalců již svou činnost ukončila a dokud se v této oblasti něco nezmění, tak bude úbytek znalců pokračovat i dál.