Znalecký posudek ocenění nemovitosti

Jaká cena má být posudkem stanovena?

Odhad obvyklé ceny

Odhad obvyklé ceny ve znaleckém posudku se určuje pro dědické řízení, pro vypořádání vlastnictví nebo například pro poskytnutí úvěru. Více informací o znaleckém posudku s oceněním obvyklou cenou najdete zde.

Ocenění cenou zjištěnou dle oceňovací vyhlášky

Ocenění cenou zjištěnou dle oceňovací vyhlášky se provádí nejčastěji pro daňové nebo účetní účely. Více informací o znaleckém posudku s oceněním cenou zjištěnou najdete zde.

Odhad tržní ceny

Odhad tržní ceny ve znaleckém posudku se určuje z obdobných důvodů, jako odhad obvyklé ceny. Různá je ovšem metodika (způsob) ocenění. Více informací o znaleckém posudku s oceněním tržní cenou najdete zde.

Nestačilo by Vám zjednodušené ocenění?

Odborný odhad obvyklé ceny

Pokud potřebujete odhad obvyklé ceny (například pro vyřízení dědického řízení), ale cena za rozsáhlý a formálně náročný znalecký posudek se Vám jeví jako vysoká a stačil by Vám jednodušší elaborát s oceněním obvyklou cenou, tak Vám jej mohu připravit. Více informací o Odborném odhadu obvyklé ceny najdete zde.