Znalecký posudek – ocenění nemovitosti cenou zjištěnou dle oceňovací vyhlášky

Účel znaleckého posudku:

Je vyžadován nejčastěji pro daňové účely, např. při prodeji nebo darování nemovitosti. Do roku 2019 byl často potřeba pro daň z nabytí nemovitých věcí. Dalším častým účelem využití znaleckého posudku jsou účetní účely.

Způsob ocenění nemovitosti:

Zjištěná cena se určuje podle pravidel v zákoně o oceňování a především v jeho prováděcí vyhlášce (také označované jako „oceňovací vyhláška“). V ní jsou přesně dané postupy ocenění, jednotlivé koeficienty, tabulky, způsoby měření a posuzování atd.

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s oceněním cenou zjištěnou dle oceňovací vyhlášky je běžně připraven do 14 dní po prohlídce oceňovaných nemovitostí.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 10,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s oceněním nemovitosti cenou zjištěnou dle oceňovací vyhlášky je od 10.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti ocenění. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.