Znalecký posudek – ocenění nemovitosti – odhad obvyklé ceny

Účel znaleckého posudku:

Je vyžadován nejčastěji pro dědické řízení, pro poskytnutí bankovního úvěru, pro exekuční řízení nebo také pro vypořádání majetku rozvedených manželů (vypořádání SJM – společného jmění manželů). 

Způsob ocenění nemovitosti:

Obvyklá cena se určuje porovnáním kupních cen obdobných nemovitostí. 

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s oceněním obvyklou cenou je běžně připraven do 21 dní po prohlídce oceňovaných nemovitostí.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 10,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s oceněním nemovitosti obvyklou cenou (odhadem obvyklé ceny) je od 20.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti ocenění. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.