Znalecký posudek – ocenění nemovitosti – odhad tržní ceny

Účel znaleckého posudku:

Je vyžadován nejčastěji pro poskytnutí bankovního úvěru nebo v případech, kdy není možné určit obvyklou cenu.

Způsob ocenění nemovitosti:

Obvyklá cena se určuje kombinací několika metod ocenění, především způsobu ocenění porovnávacího, výnosového nebo nákladového. 

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s oceněním tržní cenou je běžně připraven do 1 měsíce po prohlídce oceňovaných nemovitostí.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 10,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s oceněním nemovitosti tržní cenou (odhadem tržní ceny) je od 30.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti ocenění. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.