Znalecký posudek – stavebnictví – návrh opatření

Účel znaleckého posudku:

Znalecký posudek může sloužit kromě všech účelů znaleckého posudku s popisem stávajícího stavu a všech účelů znaleckého posudku s posouzením příčin vzniku vad a/nebo poruch nebo posouzením dodržení technických předpisů i k posouzení a návrhu opatření, která povedou k odstranění případných vad a/nebo poruch nebo k uvedení stavby do stavu, který bude v souladu s požadovanými technickými předpisy (např. technickými normami ČSN). 

Rozsah znaleckého posudku:

Znalecký posudek z oboru stavebnictví v rozsahu návrhu opatření obsahuje jednak popis stávajícího stavu, posouzení příčin vzniku vad a/nebo poruch nebo posouzení dodržení technických předpisů a navíc může obsahovat:

  • návrh opatření pro odstranění vzniklých vad a/nebo poruch, nebo
  • návrh opatření pro uvedení stavby či stavebních prací do souladu s technickými předpisy.

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s návrhem opatření je běžně připraven do 3 měsíců po prohlídce stavby.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 20,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady (např. poštovné) jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s návrhem opatření na obytné stavbě je od 80.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti zadání. U průmyslových staveb je výše samotné odměny vyšší. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.