Znalecký posudek – stavebnictví – popis stavu

Účel znaleckého posudku:

Znalecký posudek může sloužit k doložení či prokázání rozsahu provedených stavebních prací k datu místního šetření, k doložení či prokázání určitého stavebního stavu nebo k doložení či prokázání existence vad a/nebo poruch stavby. 

Rozsah znaleckého posudku:

Znalecký posudek z oboru stavebnictví v rozsahu popisu stávajícího stavu může obsahovat: 

  • popis stávajícího stavebně technického stavu stavby či její části, nebo
  • popis rozsahu provedených stavebních prací, nebo
  • popis vad a/nebo poruch stavby a jejich rozsahu.

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s popisem stávajícího stavu stavby nebo rozsahu provedených stavebních prací nebo popisem vad a poruch stavby je běžně připraven do 1 měsíce po prohlídce stavby.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 20,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady (např. poštovné) jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s popisem stávajícího stavebně-technického stavu obytné stavby je od 20.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti zadání. U průmyslových staveb je výše samotné odměny vyšší. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.