Časový sled naší spolupráce

Postup, jak můžeme spolupracovat

Úvodní kontakt

Nejprve je vhodné mne kontaktovat a popsat mi Váš problém (zadání). Lepší, než vysvětlovat vše po telefonu, je napsat mi vše emailem. Emailem se můžeme domluvit na dalším postupu a možnostech, co pro Vás mohu udělat.

Formulace zadání

Poté, co si ujasníme, že Vám mohu pomoci s Vaším problémem, je potřeba si upřesnit, co pro Vás mohu udělat. Zda budete potřebovat znalecký posudek nebo odborný posudek, pokud jde o ocenění nemovitosti, tak jakou cenu budete potřebovat (zjištěnou, obvyklou, tržní hodnotu) a další specifikace naší spolupráce.

Cenová nabídka

Po upřesnění zadání Vám vypracuji cenovou nabídku.

Dohoda o spolupráci – objednávka

Pokud Vám bude moje cenová a časová nabídka vyhovovat, tak můžeme uzavřít dohodu o spolupráci.

Podklady

Zadavatel by měl znalci předložit potřebné podklady a uvést veškeré podstatné skutečnosti. Z dokladů je vhodné doložit projektovou dokumentaci, doklady, týkající se předmětné nemovitosti (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, apod.), povolení změn, nájemní smlouvy, atd.

Místní šetření

Jedním z klíčových prvků celého procesu je prohlídka. Znalec se osobně seznámí s předmětnou nemovitostí a provede detailní šetření na místě. Prověří předložené dokumenty přímo na místě, pečlivě prozkoumá hodnocenou nemovitost a zrealizuje další nezbytné kroky.

Vypracování posudku

Znalec vypracuje zadaný posudek. V posudku uvede veškerá zjištění, analýzu podkladů, výpočty, zdůvodnění, závěr a postup, apod. Pokud jde o znalecký posudek, musí obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti.

Předání posudku

Po dokončení posudku znalec zkontaktuje zadavatele a domluví si způsob a termín předání. Úhrada ceny za posudek může proběhnout převodem na účet nebo hotově, ale vždy před či nejpozději při předání vyhotoveného posudku.

Chcete více informací?

Pokud si myslíte, že bych pro Vás mohl něco udělat, tak mi pošlete nezávaznou zprávu.

Často kladené dotazy

question mark, frequently asked questions, response-1106316.jpg

Chcete více informací?

Pokud si myslíte, že bych pro Vás mohl něco udělat, tak mi pošlete nezávaznou zprávu.

Ceník služeb

Znalecký posudek – oceňování nemovitostí

Vypracování znaleckého posudku, jehož předmětem bude určení ceny nemovitosti.
1.000,- Kč/hod.

Znalecký posudek – stavebnictví

Vypracování znaleckého posudku, jehož předmět spadá do oboru stavebnictví.
2.000,- Kč/hod.

Odborný posudek

Vypracování odborného posudku. Časově je vypracování odborného posudku mnohem rychlejší, než vypracování znaleckého posudku.
1.000,- Kč/hod.
car, business, bmw-3518470.jpg

Jízdné

Je účtováno za dopravu z Olomouce do místa předmětu posouzení a zpět. Pro ocenění je prováděno pouze jedno místní šetření, pro posudek v oboru stavebnictví může být potřeba provést místní šetření i opakovaně.
10,- Kč/km
people, man, hand-2566433.jpg

Ztráta času na cestě

Je účtována doba skutečně strávená na cestě pro uskutečnění místního šetření (a zpět).
100,- Kč/15 min.

Chcete více informací?

Pokud si myslíte, že bych pro Vás mohl něco udělat, tak mi pošlete nezávaznou zprávu.