Znalecký posudek – stavebnictví – posouzení příčin

Účel znaleckého posudku:

Znalecký posudek může sloužit kromě všech účelů znaleckého posudku s popisem stávajícího stavu i k doložení či prokázání příčin vzniku vad a/nebo poruch stavby nebo také k posouzení dodržení určitých technických požadavků (např. technických norem ČSN). 

Rozsah znaleckého posudku:

Znalecký posudek z oboru stavebnictví v rozsahu posouzení příčin obsahuje jednak popis stávajícího stavu a navíc může obsahovat:

  • zjištění předpokládané příčiny/příčin vzniku vady a/nebo poruchy stavby, nebo
  • posouzení dodržení technických požadavků (např. technických norem ČSN).

Termín vyhotovení znaleckého posudku:

Znalecký posudek s posouzením příčin vzniku vad a/nebo poruch stavby je běžně připraven do 2 měsíců po prohlídce stavby.

Způsob objednání znaleckého posudku:

Způsob objednání znaleckého posudku a celý postup až po předání vyhotoveného znaleckého posudku je uveden zde.

Cena znaleckého posudku:

Znalecký posudek musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které mu nově ukládají právní předpisy. Vzhledem k tomu, že se tyto předpisy od roku 2021 velmi výrazně změnily a vypracování každého znaleckého posudku je mnohem náročnější než dříve, odpovídá náročnosti i cena za znalecký posudek. Tato cena se skládá z odměny znalce a souvisejících nákladů. Tyto náklady jsou účtovány ve výši 20,- Kč/km ujeté vzdálenosti, náklady za čas na cestě ve výši 500,- Kč/hod., náklady na tisk znaleckého posudku jsou účtovány dle vyhlášky o znalečném, ostatní náklady (např. poštovné) jsou účtovány ve skutečně zaplacené výši. Samotná odměna za znalecký posudek s posouzením příčin vzniku vad a/nebo poruch nebo s posouzením dodržení technických požadavků na obytné stavbě je od 50.000,- Kč dle rozsahu a náročnosti zadání. U průmyslových staveb je výše samotné odměny vyšší. Konkrétní nezávaznou cenovou nabídku Vám rád připravím na základě písemné konzultace. Napište mi Váš problém a můžeme se domluvit na dalším postupu.